Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
ch.(章)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
pp.(页)
Työn monet sivut
- (předmluva)
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta