Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
cca (cirka)
およそ
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
- (předmluva)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
(人物名)出版
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta