Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
Bibliografia
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
Colonna
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta