Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
- (předmluva)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta