Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
บท
гл. (глава)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
คำนำ
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
изд. (издательство)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta