Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
บท
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
คำนำ
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta