Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
ek
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
tahmini/ yaklaşık
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
Bibliyografi/ Kaynakça
Lähdeluettelo
ประมาณ
aşağı yukarı/ takribi
Määrän arvioiminen
บท
Bölüm/ ünite
Tietty osio työstä
คอลัมน์
kol. (kolon)/ sütun
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
tarafından düzeltildi
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
ör./örn. (örneğin)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
özellikle
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figür)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
yani
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
kapsar/ dahil
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
d.e. (dikkat edilecek)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
s. (sayfa)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
sayfalar
Työn monet sivut
คำนำ
önsöz/ giriş
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
yay. (yayımlandı)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
böl. (bölüm)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta