Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliografi
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
บท
afsnit
Tietty osio työstä
คอลัมน์
kolonne
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
side
Työn yksittäinen sivu
หน้า
s. (sider)
Työn monet sivut
คำนำ
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
udgivet af
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta