Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
บท
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
Spalte
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
S. (Seiten)
Työn monet sivut
คำนำ
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta