Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
บท
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
figur
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
s. (sidor)
Työn monet sivut
คำนำ
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta