Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ประมาณ
cca (circa)
Määrän arvioiminen
บท
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (paginile)
Työn monet sivut
คำนำ
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
ed. (editat de)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta