Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliografia
Lähdeluettelo
ประมาณ
circa
Määrän arvioiminen
บท
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
kolumna
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
str. (strony)
Työn monet sivut
คำนำ
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta