Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
ประมาณ
cerca
Määrän arvioiminen
บท
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (páginas)
Työn monet sivut
คำนำ
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta