Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ประมาณ
およそ
Määrän arvioiminen
บท
Tietty osio työstä
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
含めて
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
คำนำ
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
(人物名)出版
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta