Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
Bibliografia
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
บท
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
Colonna
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (pagine)
Työn monet sivut
คำนำ
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
Pubblicato da
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta