Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
บท
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
kolom
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
คำนำ
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta