Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
บท
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
คำนำ
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta