Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ประมาณ
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
บท
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
incl.
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (páginas)
Työn monet sivut
คำนำ
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
publicado por
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta