Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ประมาณ
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
ประมาณ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
บท
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
คอลัมน์
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
ปริญญานิพนธ์
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
แก้ไขโดย
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
โดยเฉพาะ
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ตัวเลข
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ประกอบไปด้วย
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
หน้า
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
หน้า
pp. (pages)
Työn monet sivut
คำนำ
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
ตีพิมพ์โดย
pub. (published by)
Työn julkaisija
ทบทวนโดย
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
แปลโดย
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
ระดับ
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta