Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
afsnit
гл. (глава)
Tietty osio työstä
kolonne
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
afhandling
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
især
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
indledning
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
изд. (издательство)
Työn julkaisija
revideret af
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta