Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
afsnit
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
kolonne
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
afhandling
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
især
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
indledning
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
revideret af
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta