Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
afsnit
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
kolonne
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
afhandling
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
især
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
figur
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
s. (sidor)
Työn monet sivut
indledning
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
publicerad av
Työn julkaisija
revideret af
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta