Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
cerca
Määrän arvioiminen
afsnit
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
kolonne
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
afhandling
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
især
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
indledning
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
revideret af
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta