Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
대략
Määrän arvioiminen
afsnit
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
kolonne
세로줄
Taulukon pystysuora osio
afhandling
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
예,
Annettaessa esimerkki
især
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p.
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp.
Työn monet sivut
indledning
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
revideret af
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta