Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
およそ
Määrän arvioiminen
afsnit
Tietty osio työstä
kolonne
Taulukon pystysuora osio
afhandling
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
især
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
indledning
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
(人物名)出版
Työn julkaisija
revideret af
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta