Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
afsnit
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
kolonne
Colonna
Taulukon pystysuora osio
afhandling
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
især
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
indledning
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
Pubblicato da
Työn julkaisija
revideret af
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta