Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
afsnit
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kolonne
kolom
Taulukon pystysuora osio
afhandling
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
især
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
indledning
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
revideret af
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta