Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
afsnit
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
kolonne
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
afhandling
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
især
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl.
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
indledning
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
publicado por
Työn julkaisija
revideret af
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta