Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bilag
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliografi
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
ca. (cirka)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
afsnit
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
kolonne
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
afhandling
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
redigeret af
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
især
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figur)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
side
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
s. (sider)
pp. (pages)
Työn monet sivut
indledning
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
udgivet af
pub. (published by)
Työn julkaisija
revideret af
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
genoptryk
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
oversat af
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
bind
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta