Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
n. (noin)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
Pylväs
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
eli
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
sivut
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
esipuhe
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta