Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
Pylväs
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
eli
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
sivut
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
esipuhe
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta