Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
n. (noin)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
Pylväs
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
eli
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
sivut
str. (strany)
Työn monet sivut
esipuhe
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta