Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
n. (noin)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
Pylväs
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
figur
Työhön kuuluva kaavio
eli
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
sivut
s. (sidor)
Työn monet sivut
esipuhe
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
publicerad av
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta