Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
n. (noin)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
Pylväs
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
eli
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
sivut
pp. (paginile)
Työn monet sivut
esipuhe
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta