Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
n. (noin)
cerca
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
Pylväs
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
eli
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
sivut
pp. (páginas)
Työn monet sivut
esipuhe
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta