Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
n. (noin)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
Pylväs
kolom
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
eli
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
sivut
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
esipuhe
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta