Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Liitteet
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
n. (noin)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
n. (noin)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
kpl (kappale)
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
Pylväs
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
Väitöskirja
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
toim. (toimittanut)
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
esim. (esimerkiksi)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
erityisesti
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
kaavio
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
eli
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
mukaanlukien
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sivu)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
sivut
pp. (pages)
Työn monet sivut
esipuhe
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
julk. (julkaissut)
pub. (published by)
Työn julkaisija
muok. (muokannut)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
lisäpainos
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
kääntänyt
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta