Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
Spalte
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta