Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
Spalte
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
str. (strany)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta