Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
afsnit
Tietty osio työstä
Spalte
kolonne
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
side
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
s. (sider)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
udgivet af
Työn julkaisija
geä. (geändert)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta