Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
Spalte
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
sivut
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta