Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
Spalte
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
figur
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
s. (sidor)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Työn julkaisija
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta