Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
Spalte
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta