Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
circa
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
Spalte
kolumna
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
str. (strony)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta