Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cerca
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
Spalte
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta