Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
Spalte
στήλη
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta