Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (circa)
およそ
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
Spalte
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
(人物名)出版
Työn julkaisija
geä. (geändert)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta