Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
Spalte
Colonna
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
Pubblicato da
Työn julkaisija
geä. (geändert)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta