Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
ca. (circa)
लगभग
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
अध्याय
Tietty osio työstä
Spalte
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
अगला
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
प्रकाशन
Työn julkaisija
geä. (geändert)
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta