Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Ah. (Anhang)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ugf. (ungefähr)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
K. (Kapitel)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
Spalte
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
Diss. (Dissertation)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bearb. (bearbeitet von)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
z.B. (zum Beispiel)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
bes. (besonders)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
usw. (und so weiter)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Abb. (Abbildung)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
d.h. (das heißt)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
inkl. (inklusive)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
S. (Seite)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
S. (Seiten)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
hg. (herausgegeben von)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
geä. (geändert)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Nachdr. (Nachdruck)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
übersetzt von
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta